NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda
Gyengénlátó Változat

Bemutatkozás

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Neumann János Egyetem

Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

 

Óvodánk két telephelyen, a Neumann János Egyetem által fenntartott gyakorló intézmény.

Küldetésünk a teljes körű minőségi pedagógiai munka. Támogatjuk a tehetségek kibontakozását, elősegítjük a felzárkózást és formáljuk óvodai közösségünket.

 

Olyan gyermekcsoportok kialakításán fáradozunk, ahol a gyermekek barátokat találnak, kinyílik a szemük a világra, nő az önbizalmuk, és az óvodás éveikre, mint boldog, derűs időszakra emlékeznek vissza.

Célunk olyan gyermekek nevelése, akik harmóniában élnek önmagukkal, környezetükkel, akiket a környezetükkel szembeni nyitottság, önmaguk elfogadása jellemez.

Arra törekszünk, hogy gyermekeink, legyenek bizakodók, tudjanak örülni saját és mások sikereinek. Legyenek készek az együttműködésre, konfliktusok megoldására, önálló feladatvégzésre, erkölcsi és szellemi értékek követésére. Olyan képességekkel és tulajdonságokkal rendelkezzenek, amelyek az eredményes életvezetés szempontjából lényegesek, melyek segítségükre lesznek a zökkenőmentes iskolai életmód megkezdésében, melyek segítik egyéni céljaik megvalósítását.

Fontos számunkra, hogy tudjanak bánni adottságaikkal, megszerzett ismereteikkel, megalapozott képességeikkel.

 

Jelenleg 12 óvodai csoportunk van, melyeket vegyes életkorú csoportszervezéssel alakítunk. Négy csoportban kéttannyelvű angol/magyar oktatás is folyik, ahol a gyermekek játékos foglalkozások keretében ismerkedhetnek az angol kultúrával, ünnepekkel, dalokkal és kifejezésekkel. Az angolos csoportok szakmai munkáját, programjaik megvalósulását hatékonyan segíti, támogatja az Angolda alapítvány.

 

Óvodánk nem körzethez kötött, így óvodásaink a város bármely részéről és a környező településekről is fogadjuk.

 

Fontos számunkra a magyar népi kultúra megismertetése, melyet a művészetek eszközeivel, zenei neveléssel, kreatív kézműves technikák megismertetésével, fejlesztő játékokon keresztül valósítunk meg. Csoportjainkban nagy hangsúlyt fektetünk a természettudományos érdeklődés megalapozására, a mozgásfejlesztésre, a néphagyományokhoz kapcsolódó játékok megismertetésére, a természetes anyagokat használó alkotó tevékenységek elsajátítására, a mindennapi bábozásban rejlő önkifejezési lehetőségek támogatására.

Családi rendezvényeink témában és tartalomban sokszínűek (Vásári játék, Karácsonyi koncert, Barkácsolás, Projekthetek, Költészet napja, Dalnap, Kirándulások…stb.).

Hazai és nemzetközi pályázatokon sikeresen szerepelünk, kapcsolatban állunk külföldi óvodákkal, kollégákkal.

 

A gyakorló óvoda pedagógus közössége (25 fő) jól képzett szakmai közösség.

Szakmai felkészültségünk magas színvonalú, gazdag gyakorlati tapasztalattal, több szakirányú diplomával rendelkezünk. A nevelőtestületünk 70%-a szakvizsgázott pedagógus. Sokszínűségünket igazolja a további képzettségek, tanúsítványok megszerzése (bábjáték, drámajáték, játékkészítés és kézművesség, ének-zene, néptánc, projektpedagógia, tehetséggondozás, környezettudatosság, ECDL tanfolyamok, természetgyógyászat, gyermekvédelem, IKT eszközök alkalmazása).

Korszerű elméleti és gyakorlati tudásunk fenntartása érdekében folyamatosan képezzük magunkat. Tudásunkat, tapasztalatainkat gyermekein sokoldalú, eredményes fejlesztésében is hatékonyan kamatoztatjuk.

A nevelő-oktató munkát 1 óvodatitkár, 3 pedagógiai asszisztens és 13 dajka segíti.

Intézményünk hatékonyan működő Tehetségpont, elnyertük a Kincses Kultúróvoda címet.

Az Angolda alapítványon kívül, gyermekeinket az óvodánkban folyó szakmai munkát a Bocsok és az Értük alapítvány is hatékonyan, eredményesen támogatja.

 

Óvodáink elérhetősége, telephelye: Bocskai utca 19. és Kaszap utca 6-14.

Tel.: 0676/417-655

Internetes elérhetőségünk: https://gyakorlo.uni-neumann.hu/gyakorlo-ovoda

https://www.facebook.com/paegyakorloovoda/?epa=SEARCH_BOX

Gyakorló Óvoda

MANÓ-TANODA

MANÓ-TANODA

 A város első iskolája, legyen gyermeke első iskolája!