NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda
Gyengénlátó Változat

Bemutatkozás

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

NEUMANN jÁNOS EGYETEM PETŐFI SÁNDOR GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓ ÓVODA

NJE Bocskai és Kaszap utcai Gyakorló Óvodák

Célunk, hogy elfogadó, szeretetteljes légkörben a gyerekek számára bizalmat, biztonságot teremtsünk nevelő, fejlesztő munkánk során, a szülők támogató együttműködésével.

Óvodáinkban - sajátos helyzetükből fakadóan - összetett nevelőmunkát végzünk: az óvodáskorú gyermekek nevelésének, fejlődésének, fejlesztésének elsődlegességét meghagyva a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Főiskolai Kar hallgatóinak gyakorlati képzését is ellátjuk.

Óvodai intézményegységünk 12 óvodai csoportban 330 gyermeket tud fogadni.

Pedagógusaink a kiemelkedően magas kvalitású szakmai műhely tagjaiként felelősséggel és odaadással végzik a munkájukat. A ránk bízott gyermekeket úgy neveljük, fejlesztjük, hogy a tevékenység tartalma megfeleljen a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, illetve korunk kihívásainak.

A nevelőtestület tagjai közül többen szakirányú végzettséggel is rendelkeznek. Többek között idegennyelv-tanító (angol), pedagógia szakos tanár, közoktatási vezető - szaktanácsadó, óvodai szakértő,  gyógytestnevelő - mozgásfejlesztő, drámapedagógus, néptáncoktató pedagógus, óvó - tanító, gyógypedagógus, differenciáló és fejlesztőpedagógus szakvizsgával, ECDL alapfokú számítógép-kezelői képesítéssel.

A nevelést segítő munkatársaink mindegyike dajka végzettséggel rendelkezik, munkájukat nagy odaadással teljesítik.

A 2007-2008-as nevelési évtől kezdődően a fokozódó szülői igények figyelembe- vételével kétnyelvű (angol – magyar) óvodai csoport indult. A következő évben újabb két hasonló csoport kezdte meg működését, 2009-től a Kaszap utcán a negyedik csoport indításával bővült a kínálat.

Korszerűen felszerelt, barátságosan berendezett csoportszobáinkban 25-30 fős gyermekcsoportokat alakítottunk ki. Tornatermeinkben a gyermekek mozgásigényének kielégítését fejlesztő hatású tornaszerekkel biztosítjuk.

A szülők igényeihez igazodva szervezünk zeneóvoda, kézműves, sakk, láb- és tartásjavító torna, úszás, gyermektánc, és mozgásfejlesztő foglalkozásokat.

Gyakorló Óvoda

MANÓ-TANODA

MANÓ-TANODA

 A város első iskolája, legyen gyermeke első iskolája!