NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda
Gyengénlátó Változat

Fenntarthatósági témahét

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 „A fenntarthatóságra való felkészítés egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat, amely tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet-és környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és etikusan felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös döntéseikért, tetteikért. Ezek az intézkedések biztosítják az egészséges környezetet és a hatékony gazdaságot a jövő számára.” Czippán Katalin – Havas Péter – Victor András

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018/19-es tanévben negyedik alkalommal hirdette meg a Fenntarthatósági témahetet, melyhez iskolánk is csatlakozott. Az általunk kidolgozott programsorozaton iskolánk minden diákja részt vett. A témahét megtartásával az idézetben szereplő távlati célokon túl, a következő, rövid távú célokat tűztük ki: a tanulók ismerjék meg az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait. Legyen igényük az információkeresésre, az önálló ismeretszerzésre. Kiemelt szerepet kapott a környezettudatosság, illetve az ember és a természet harmonikus együttélési módjainak tisztelete, ilyen megoldások értékelése és keresése. A fenntarthatóságot a 3 pillérre építve: környezeti, társadalmi és gazdasági szempontok szerint tártuk a diákok elé.

 Az EFOP-3-3-7. nyertes pályázatunk keretében kidolgozott tematikában felajánlott lehetőségek közül első osztályosaink a tanteremben megvalósítható tevékenységeket választották: terményeket mutattak be, ismertek meg, szituációs játékokat játszottak, verset tanultak. A második osztályosok a piacra látogattak el, és az osztályteremben feldolgozták a tapasztalatokat, gyümölcsös játékokat játszottak, a piacon is kapható gyümölcsöket vágtak ki prospektusokból. A harmadikosok alaposan körbejárták a piacot és az előre megadott szempontok szerint információkat gyűjtöttek, vásároltak. Az osztályteremben jegyzőkönyvezték és megbeszélték a tapasztaltakat. A negyedik évfolyam tanulói is elmentek a piacra, ahol a megadott szempontok szerint információkat gyűjtöttek és vásároltak, majd az iskolában közösen gyümölcssalátát készítettek és szituációs játékokon keresztül elsajátították a helyes vásárlási viselkedési formákat. Ötödik osztályosaink az interneten különböző szakmákhoz képeket kerestek, amikből aztán a szakmákat bemutató képalbumot készítettek. A hatodik osztályosok értelmezték a fenntarthatóság kifejezést, majd interneten régi korok szakmáiról kerestek információt és képeket. Ezen kívül részt vettek az iskolai „Te szedd!” programon. A hetedik évfolyam tanulói plakátot készítettek a megújuló energiaforrások népszerűsítésére, és Montessori jellegű társasjátékokon keresztül ismerkedtek meg a megújuló és nem megújuló energiaforrásokkal. A nyolcadik osztályosok ismeretterjesztő videókon keresztül megismerték a fosszilis energiaforrások hátrányait, és ökoszatyrot készítettek maguknak stencilezős technika alkalmazásával.

2019. április 15.

Monzák Emese
az iskolai program koordinátora