NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda
Gyengénlátó Változat

Új pedagógusaink

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A 2019/2020-as tanévtől kezdve több új pedagógust is köszönthetünk a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola tanári karában.

BAKÓ PATRÍCIA

 

Bakó Patrícia vagyok, Cegléden élek. Tanulmányaimat a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán tanító szakon német műveltségi területtel végeztem. Jelenleg Szegeden folytatok mesterképzést. Az olvasás mellett nagyon szeretek kerékpározni, valamint a Forma 1-es eseményeket nyomon követni.

 

Idén a 3. c osztályban a napközi mellett tanítok etikát, rajzot valamint technikát, az 1. c osztályban pedig rajzot.  Az élményszerű tanulást tartom a legfontosabbnak: a gyerekek tevékenykedve, saját tapasztalatok útján kamatoztathatják a megszerzett ismereteket. Az iskolában eltöltött időt a gyermek aktivitása, a pedagógus szaktudása és a szülők támogató hozzáállása teheti igazán sikeressé. Bízom a produktív - őszinteségen és bizalmon alapuló -, pozitív és sikeres közös munkában!

 

BODOR-TÓTH OLGA

 

Kiskunhalason születtem, 2005 óta élek Kecskeméten. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem diplomát magyar nyelv és irodalom szakos tanárként.  Utána elvégeztem a Családi napközi vezető tanfolyamot, mellyel egy családi napköziben dolgoztam, ahol 2-5 éves gyerekekkel foglalkoztam, különböző játékos foglalkozásokat tartottam. 2013 óta tanítok.  Kiskőrösön egy szakközépiskolában dolgoztam két évet. Érettségire készítettem fel a 9-12. évfolyamosokat, és a felnőtt oktatásban részt vett tanulókat is. Ezt követően egy német nemzetiségi iskolában tanítottam 5-8. évfolyamon magyar nyelv és irodalmat, etikát, erkölcstant, tánc és drámát, médiát. Végül pedig négy évet Helvécián egy általános iskolában tanítottam szintén 5-8. évfolyamon. Emellett nyaranta részt veszek az országos kompetenciamérés szövegértés részének kódolásában és értékelésében az Oktatási Hivatalnál.

 

Az idei tanévet itt kezdem a NJE Petőfi Sándor Gyakorló Iskolájában nagy lelkesedéssel és hatalmas örömmel.

 

FÖLDHÁZI DALMA

 

Földházi Dalma vagyok, az 5. a osztály osztályfőnöke és angoltanár. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem diplomát 2016-ban. Már több mint két éve lakom Kecskeméten, nagyon szeretem ezt a várost. Többnyire gyerekeket tanítottam, de felnőttek oktatásával is foglalkozom.

 

Angol műveltségterületes tanítóként célom, hogy a gyerekek minél jobban elsajátítsák ezt az idegen nyelvet, hiszen a mai világban, „Z” generációs felnőttként, így tudnak majd érvényesülni. Mindamellett, hogy megtanulják az előírt tananyagot, szeretném, ha örömmel tanulnák ezt a tantárgyat, és többet adhatnék át nekik az előírtnál.

 

KISS LUCA

 

Kiss Luca vagyok. Kecskeméten nőttem fel, ebben a városban folytattam tanulmányaimat is. A kecskeméti Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán végeztem tanítóként. Általános és középiskolai tanulmányaimat az ének-zene és a művészetek gyakorlásával, megismerésével töltöttem.

A kézművesség, a képzőművészet és az ének-zene kedvelőjeként a készségtárgyak tanítása különösen kedvelt szegmensét képezik tanítói pályámnak. Külföldi tanulmányaimnak köszönhetően kezdtem el érdeklődni a különböző nyelvek és ezzel együtt kultúrák megismerésében, így az angol tanítói pályát nagy elszántsággal és kellő motivációval végezhetem. Szabadidőmben szívesen jógázom és készítem el más kultúrák ételeit.

 

Idén egy angol két tanítási nyelvű elsős osztály tanítójaként kezdem a tanévet, melyet nagy szeretettel várok.

 

LACZINÉ KÖRÖSZTÖS MELINDA

 

Tanári pályafutásom kezdetén gyakorlati szakoktatóként bolti eladókat képeztem szakközépiskolában. Szintvizsgáztatások során megtetszett, hogy lehetek vizsgaelnöki tag is. Így jelentkeztem a Kecskeméti Kereskedelmi és Iparkamarához vizsgaelnöki tagnak. Később részt vehetem szakmai vizsgáztatásokon. Majd a természettudományos tárgyak felé vettem az irányt. A Szegedi Tudományegyetemen földrajz és technika tanári előkészítővel szereztem a geográfusi oklevelemet. Később a tanításaim során földrajzot és biológiát is tanítottam. Ezt követően okleveles természetvédelmi mérnöki diplomát megszereztem a Pannon Egyetemen. Osztályfőnöki tevékenységeimet ezt követően kezdtem el szakközépiskolában bolti eladó és asztalos osztályokban. Mivel szeretek gyerekekkel foglalkozni, így úgy döntöttem, leteszem a mérnöktanár diplomát is környezetvédelem és vízgazdálkodás szakon a Budapesti Műszaki Egyetemen.

 

Tavalyi tanévben természetismeretet, biológiát és kémiát tanítottam az NJE Petőfi Sándor Gyakorlóiskolában.

 

Jelenleg természetismeretet és földrajzot tanítok. Osztályfőnöke lettem a 6. b osztálynak.

 

MAROZSI NOELLA

 

Marozsi Noella vagyok, Kecskeméten élek a férjemmel.

 

Magyar nyelv és irodalom műveltségterületes tanítóként végeztem a NJE Pedagógusképző Karon. Az egyetem előtt a ceglédi Patkós Irma Művészeti Iskolába jártam színész szakra. Korábban a Mihály Kertje Waldorf Általános Iskolában tartottam drámaórákat és napközit.

 

Itt, a Petőfiben, végzettségemnek megfelelően 5. és 6. évfolyamon magyar nyelv és irodalmat, illetve drámát fogok tanítani. Gondoskodó, támaszt nyújtó pedagógusként igyekszem feladatomat ellátni. Fontosnak tartom a tanítás mellett az együttműködésre és a toleranciára nevelést. A drámajáték nagyszerű színtere ennek, és az önismeretnek, a személyiség fejlődésének.

Szabadidőmben a Vastaps Produkció színházi előadásaiban játszom.

 

PATOCSKAI GÁBORNÉ

 

Patocskai Gáborné Andrea vagyok, orosz-testnevelés-német szakos általános iskolai tanár. 1978-ban érettségiztem a kecskeméti Katona József Gimnáziumban. 1982-ben orosz-testnevelés szakon végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, Szegeden. 1982-1999-ig a Lánchíd u. Általános Iskolában dolgoztam, mindkét szakomat tanítottam. 1999-2007-ig Ménteleken testnevelést oktattam 1-8. osztályban.

 

2007-ben egy kis kitérőt tettem, 5 évig nem tanítottam, majd 2012-ben visszatértem eredeti munkámhoz Ladánybene és Kunpeszér általános iskoláiban. 2013 februárjában kerültem a Kecskeméti Református Általános Iskolába. Munkám mellett 2015-ben nemzetiségi tanítói /német/ másoddiplomát szereztem Baján, az Eötvös József Főiskolán.

 

SZABÓ KRISZTIÁN

 

2019 nyarán végeztem el tanulmányaimat tanítóként a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán. Alsó tagozatos tanítói végzettségem angol műveltségterülettel egészül ki.

 

Középiskolás korom óta ingázom lakóhelyem, Jakabszállás és Kecskemét között. Szeptembertől tanítóként az angol nyelvet, a technikát és az erkölcstant igyekszem megszerettetni az elsős tanítványaimmal. Mindemellett napközis nevelőként is megismerhetem a gyermekek személyiségét és rejtett képességeit.

 

A szakmai gyakorlatok során már volt lehetőségem megismerkedni a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolával, így nagy örömmel tölt el, hogy itt kezdhetem meg tanítói pályafutásomat.

 

VARGA SÁRA

 

2016 nyarán végeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán tanítóként, a választott műveltségi területem a matematika lett. Az elmúlt 3 év során lehetőségem volt az alsó tagozat mindegyik korosztályában tanítani, rajz és vizuális kultúrát, technika és életvitelt és ének-zene tantárgyakat, illetve napközis foglalkozásaim alatt napi szinten minőségi időt töltöttem a gyerekekkel. Kiemelt figyelmet kaptak a 3. és 4. osztály matematikában tehetséges diákjai a szakköri foglalkozásaim alatt. Az ötödik évfolyamon a matematika óráimon a gyerekek tanítása mellett a tehetséggondozás és felzárkóztatás is középpontba került, hiszen erre egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Fontos számomra, hogy a gyerekekkel, egy egymásra odafigyelő, egymást segítő és együttműködni tudó közösséget alakítsak ki.

 

A 2019/2020-as tanévben fogok csatlakozni a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola tanári karához. Az első évben a 3. osztályosokkal fog foglalkozni, a matematika és a technikaórák keretein belül. Örömömre szolgál, hogy ezen az évfolyamon napközis foglalkozásokat is tarthatok, illetve az is, hogy az 5. osztályosokat is megismerhetem a következő tanévben, a matematika órák alkalmával.

 

Az elkövetkező tanévtől azt várom, hogy egy izgalmas és eredményes év legyen, melynek végén mindenki büszkén és új ismereteivel jóllakottan mehessen el a jól megérdemelt nyári pihenésre.